MENU

Workshop // LYSETS REJSE

Stilleben / foto: Clea Filippa Ingwersen

Workshop for skoleelever i 4.-6. klasse

Njord Biennale 2018 præsenterer en skoleworkshop under temaet NORDIC NOIR. På workshoppen vil lydforsker Ingeborg Okkels, komponist og lyddesigner Patricio Fraile samt industriel designer Ann Linn Palm skabe en workshop for skoleelever i 4.-6. klasse, der både er undersøgende, legende og lærerig. Udgangspunktet for workshoppen er et islandsk sagn om lys og skygge, som eleverne skal fortolke ved hjælp af auditive og visuelle hjælpemidler. Gennem analoge og taktile eksperimenter med lyd, farve og form vil eleverne i fælleskab fortolke og formidle det islandske sagns fokus på lysets betydning for vores opfattelse af verden i de nordiske lande. Workshoppen beskæftiger sig med de subtile nuancer af mørke, og skaber rum til ro og fordybelse hos den enkelte elev, ved udelukkende at bruge analoge materialer. Med farver, former og klangskabelse vil workshoppen afsluttes med et audiovisuelt værk, skabt af eleverne selv.

undefined

FORMÅLET ER AT BRUGE ØJNE, ØRER OG HÆNDER

Workshoppen skaber en grundlæggende forståelse for lydens, formerne og farvernes fysik og hvordan de spiller sammen, når en audiovisuel historie fortælles. Workshoppen skaber et eksperimenterende rum og sætter visuel, taktil og auditiv sanselighed i centrum. Hvordan udtrykker vi os igennem materialer og krop? Hvordan kan vi undersøge samspillet mellem lyd og billeder? Og hvordan kan vi arbejde med flere nuancer af mørke? I form at konkrete øvelser og færdiggørelsen af et egentligt værk, vil eleverne få teoretiske og håndværksmæssige redskaber med videre i deres kunstneriske udvikling og dannelse, herunder styrkelse af et nuanceret sprogbrug om abstrakte begreber, kreativ formidling af en læst tekst og egne oplevelser.

undefined

WORKSHOPPENS FORLØB

Målgruppe: 4.-6. klasser
Varighed: 5 dage a 3-4 lektioner. F.eks. kl. 9.00-13.00.
Indhold: De første workshopdage går med at eksperimentere og analysere sammenhænge mellem lyde, former og farver i forskellige materialer, lige fra blyanter og kapsler til billeder og kastanietter. Blandt andet gennem et lyd/lys-grid, hvor eleverne skal placere forskellige genstande de har taget med hjemmefra, og gennem en undersøgelse af den mørke farveskala fra sort over mørk til egentlig farve. De følgende dage arbejder eleverne med at udtænke, bygge og male instrumenter, der indgår i workshoppens sidste dag i en fremførelse og fortolkning af det islandske sagn med audiovisuelle redskaber.
Materialer: NJORD sørger for de materialer, der skal bruges til workshoppen (træ, maling, værktøj etc.). Derudover sender vi et sæt undervisningsmateriale på forhånd, som klassen kan bruge i undervisningen forud for workshoppen. Undervisningsmaterialet vil bl.a. indeholder det islandske sagn, samt en guide med fokuspunkter, spørgsmål og eventuelle øvelser. 

undefined

WORKSHOP FOR 4. – 6. KLASSE

Varighed: 5 dage á 3-4 lektioner

Hvornår: Februar-marts 2018

Sted: Vi kommer til jer

 

 

UNDERVISERE
Ingeborg Okkels, lydforsker og underviser 
Patricio Fraile, lyddesigner og underviser
Ann Linn Palm Hansen, billedkunstner og underviser

 

PROJEKTKOORDINATOR
Trine Heide Pedersen, thp@njordbiennale.comNJORD | 30. jan – 02. feb 2020 | København

NJORD er Københavns biennale for ny, nordisk kunstmusik. Biennalen samler i 2018 en række komponister, musikere, visuelle kunstnere, digtere, instruktører o.a. i nordiske samarbejder omkring en række tværkunstneriske projekter.

TILMELD DIG NYHEDSBREV