KØB BILLET
MENU

undefined
Foto: Morten Lindberg

Folklore, Menneskelige eksistentialer & Naturkraft

NJORD Biennale 2020 har glæden af at præsentere en af Nordens mest markante skikkelser inden for den nye, klassiske musik som årets composer-in-residence: norske Lasse Thoresen.

I fem årtier har Lasse Thoresen (f. 1949) komponeret værker med dybe rødder i den nordiske folkesang og -musik og markeret sig som en virtuos fornyer af selvsamme.

Med inspiration i folkemusikken, fransk spektralmusik, konkretmusikkens fader Pierre Schaeffer og den amerikanske komponist Harry Partch er Lasse Thoresen blevet beskrevet som en modsætningernes komponist. Med sine værker, der tæller både kammerværker, symfonier og kor- og vokalværker har han demonstreret en exceptionel stilistisk bredde samt evnen til at få det tilsyneladende uforenelige til at forenes.

Folkemusikkens særegne harmonier og rytmer blander sig med europæisk avantgarde, når Lasse Thoresen gang på gang komponerer grænsesprængende værker, som på utraditionel vis udfordrer og reflekterer konventionerne i den vestlige kunstmusik.

Centralt i Thoresens arbejder er ligeledes afsøgningen af musikken som artikulationsform. Komplekse klangstrukturer og forskellige inspirationskilder udvikler sig i Thoresens hænder til erfaringsrum, der udsiger noget universelt om menneskets eksistens, ånd og natur. Således løber der igennem Thoresens samlede virke en understrøm af utæmmet naturkraft og en konstant sensibilitet over for menneskets åndelige dimensioner.

Som dette års composer-in-residence på NJORD 2020 sætter Lasse Thoresen derfor sit uafrystelige musikalske fingeraftryk på årets tre temaer: DET ETNISKE NORDEN, INDRE & YDRE FRIHED og IMPRESSIONER.

Til åbningskoncerten repræsenterer Lasse Thoresen blandt andet DET ETNISKE NORDEN med en førsteopførelse på dansk grund. Med uddrag fra værket LYDEN AF ARKTIS inviterer Thoresen til en musikalsk polarekspedition dybt ind i den arktiske ødemark med indslag af salmesang, joiks, fuglekvidder, klukkende bække og kælvende gletsjere.

Under temaet INDRE & YDRE FRIHED præsenterer Thoresen endnu en førsteopførelse på dansk grund med værket Prison Poems baseret på den iranske digter Mahvash Sabets digtsamling af samme navn. Her afsøges forholdet mellem fysisk indespærring og åndelig udvikling under umenneskelige vilkår i et af Irans fængsler.

Sidst men ikke mindst bidrager Lasse Thoresen til temaet IMPRESSIONER med tre kammerværker, der påkalder sig elementerne vand, lys og luft under NJORD 2020s Late Night-koncertprogram. 

Lasse Thoresen er professor i komposition ved Norges Musikkhøgskole, hvor han har undervist i komposition, sonology og elektroakustisk musik siden 1975.

Han har modtaget et væld priser og udmærkelser både nationalt og internationalt. Bl.a. Norwegian Society of Composers’ ”Composition of the Year” award i 1981, 1992, 1994, kritikerprisen i 1987, Prix Italia, Prix Jacques DURAND og i 2010 blev han tildelt den prestigefyldte Nordisk Musikpris for sit banebrydende arbejde med vokalteknikker sammen med vokalsekstetten Nordic Voices i værket Vocal sextet op. 42.

Jeg synes musikkens oppgave førSt og fremst er å forholde seg til det menneskelige uttrykk. Den skal ikke bare være en utredning av klangmessige muligheter – den skal bruke disse mulighetene for å uttrykke menneskelige forhold.

– Lasse Thoresen

 

 

NJORD | 30. JAN – 02. FEB 2020 | KØBENHAVN

NJORD Biennale er Københavns biennale for ny, nordisk kunstmusik. Biennalen samler en række komponister, musikere, visuelle kunstnere, digtere, instruktører o.a. i nordiske samarbejder omkring en række tværkunstneriske projekter.

TILMELD DIG NYHEDSBREV